Events for September 2018

 • 2018
  September
  01 - 02
  View Details
  Donovan Waite, Shihan, to Aikido of Austin
  Seminar
 • 07 - 09
  View Details
  Donovan Waite, Shihan, to TWIN CITIES AIKIDO CENTER
  Autumn Seminar
 • 08
  View Details
  Yoshimitsu Yamada, Shihan, to Litchfield Hills Aikikai
  25th Anniversary Seminar
 • 14 - 16
  View Details
  Benjamin Pincus, Shidoin, to Oeste Aikikai, Bueno Aires, Argentina
  Seminar
 • 15 - 16
  View Details
  Yoshimitsu Yamada, Shihan, and Mitsuteru Ueshiba, Waka Sensei, Hombu Dojo, Japan to Aikido de la Montagne
  Seminar
 • 21 - 23
  View Details
  Claude Berthiaume, Shihan, to PEACHTREE AIKIKAI ATLANTA
  Aikido & Iaido Seminar
 • 22
  View Details
  Fiona Blyth, Shidoin, and Barbara E. Britton, Shihan, and Kathy Joynt to PORTSMOUTH AIKIDO
  Women's Seminar
 • 28 - 30
  View Details
  Benjamin Pincus, Shidoin, to Oeste Aikikai Argentina
  Seminar
 • 29 - 30
  View Details
  ANDREW P. DEMKO, Shihan, to Long Island Aikikai
  Seminar
 • 29 - 30
  View Details
  ANDREW P. DEMKO, Shihan, to Long Island Aikikai
  Seminar
 • 29 - 30
  View Details
  Penny Strake Bernath, Shihan, and Peter Bernath, Shihan, to Pinellas County Aikikai
  Grand Re-Opening Seminar