Events for Jan. 1, 2019

 • 2019
  January
  12 - 13
  View Details
  Yoshimitsu Yamada, Shihan, to AIKIDO OF DALLAS
  Seminar
 • 18 - 20
  View Details
  Peter Bernath, Shihan, and Vu Xuan Ha, Shidoin, to Midwest Aikido Center
  Kagami Biraki
 • 25 - 27
  View Details
  Yoshimitsu Yamada, Shihan, to SAN FRANCISCO AIKIKAI
  Seminar
 • 26
  View Details
  JOSEPH F. NEMETH, Shihan, to Aikido of Park Slope
  Seminar
 • 26 - 27
  View Details
  Yoshimitsu Yamada, Shihan, to SAN FRANCISCO AIKIKAI
  Seminar
 • February
  08 - 10
  View Details
  ANDREW P. DEMKO, Shihan, and Dennis Main, Shidoin, and Jonathan A. Weiner, Shidoin, to Aikido of Charlotte
  Seminar
 • 09
  View Details
  GRADY D. LANE, Shihan, to Pinellas County Aikikai
  Seminar
 • 18 - 23
  View Details
  Vu Xuan Ha, Shidoin, to Rivertide Aikikai
  Jamaica Retreat
 • 22 - 23
  View Details
  Peter Bernath, Shihan, and Claude Berthiaume, Shihan, to Florida Aikido Center
  Seminar
 • March
  02
  View Details
  Laura Jacobs Pavlick, Shihan, to Aikido of Amherst
  Seminar
 • 29 - 30
  View Details
  Penny Strake Bernath, Shihan, and Peter Bernath, Shihan, to SOUTHERN MARYLAND AIKIDO CENTER
  Seminar
 • 30
  View Details
  Claire Keller, Shidoin, to NEW ENGLAND AIKIKAI
  Spring Memorial Seminar
 • 30
  View Details
  Donovan Waite, Shihan, to Aikido North Jersey
  Seminar
 • April
  13
  View Details
  Sharon R. Silberstein, Shidoin, and Yoshimitsu Yamada, Shihan, to Aikido of Red Bank
  Seminar
 • 13
  View Details
  Laura Jacobs Pavlick, Shihan, to Harvard Aikikai
  Sioux Hall Memorial Seminar
 • 13 - 14
  View Details
  Donovan Waite, Shihan, to Monteregie Aikikai
  Seminar