Peter Bernath, Shihan, and Yoshimitsu Yamada, Shihan, to ShugyoShin Dojo Aikikai Dominican Republic

Share

Seminar

Sponsor:
ShugyoShin Dojo Aikikai Dominican Republic

Start:

March, 17th 2018

End:

March, 18th 2018

Instructors:

Event media: