Events for September 2019

 • 2019
  September
  07 - 08
  View Details
  Vu Xuan Ha, Shidoin, to Sansuikai, Escola Aik Kaizen De Aikido, Piracicaba Brazil
  Aikido Seminar
 • 07
  View Details
  Jean-Rene David, Shidoin, to PORTLAND AIKIDO
  Seminar
 • 14
  View Details
  James Shaffer, Shidoin, to Tenchi Aikido of Somerset
  Seminar
 • 14
  View Details
  Harvey Konigsberg, Shihan, to Kingston Aikido
  Seminar
 • 14 - 15
  View Details
  Joel Posluns, Shihan, to Aikido Shinryukan Canterbury Christchurch NZ
  Seminar
 • 14 - 15
  View Details
  Peter Bernath, Shihan, to Aikido de la Montagne
  Seminar
 • 14 - 15
  View Details
  Emmanuel Herzog, Shidoin, to Kenosha Aikikai
  Venezuela Benefit Seminar
 • 20 - 22
  View Details
  Andrew P. Demko, Shihan, and Michael Demko to Long Island Aikikai
  Seminar
 • 20 - 22
  View Details
  Donovan Waite, Shihan, to TWIN CITIES AIKIDO CENTER
  Autumn Seminar
 • 21
  View Details
  Norbert J. Verville, Shidoin, to Castle Rock Aikido, Castle Rock CO
  Seminar
 • 21 - 22
  View Details
  John Chiarolanzio, Shidoin, to Monadnock Aikikai
  Seminar
 • 21 - 22
  View Details
  John Chiarolanzio, Shidoin, to Monadnock Aikikai
  Seminar
 • 27 - 29
  View Details
  Vu Xuan Ha, Shidoin, to PEACHTREE AIKIKAI ATLANTA
  Aikido & Iaido Seminar
 • 28
  View Details
  Dennis Main, Shidoin, and Jonathan A. Weiner, Shidoin, and Diana Self, 2nd Dan and Jay Speetjens, 5th Dan to Aikido of Charlotte
  Fall Seminar
 • 28 - 29
  View Details
  John Chiarolanzio, Shidoin, and Harvey Konigsberg, Shihan, to Austin Aikikai
  Seminar
 • 28
  View Details
  Lynne Morrison, Shidoin, to Aikido of Red Bank
  Seminar
 • 28
  View Details
  Donovan Waite, Shihan, to Aikido of Chester County
  Fall Seminar
 • 28 - 29
  View Details
  Michael Jones, Shidoin, to Monteregie Aikikai
  Seminar