Events for Vu Xuan Ha

 • 2020
  February
  17 - 22
  View Details
  Vu Xuan Ha, Shidoin, to Rivertide Aikikai
  Jamaica Aikido Retreat
 • 2019
  September
  27 - 29
  View Details
  Vu Xuan Ha, Shidoin, to PEACHTREE AIKIKAI ATLANTA
  Aikido & Iaido Seminar
 • 07 - 08
  View Details
  Vu Xuan Ha, Shidoin, to Sansuikai, Escola Aik Kaizen De Aikido, Piracicaba Brazil
  Aikido Seminar
 • August
  23 - 25
  View Details
  Vu Xuan Ha, Shidoin, to Dojo Bogota Aikido
  10th Anniversary Aikido Seminar