Events for Spiros Koyanis

 • 2013
  November
  30 - Dec 01
  View Details
  SPIROS KOYANIS, Shidoin, to Aikido de la Montagne
  Seminar
 • March
  01 - 03
  View Details
  SPIROS KOYANIS, Shidoin, and Joel Posluns, Shidoin, to North Vancouver Aikikai
  Aikido and Iaido Seminar